Arrangörernas förberedelser för lajv

Written by admin on May 8, 2016 Categories: Lajvspel

Det är väldigt ovanligt att det är kommersiella arrangörer som håller i ett lajv, det vanligaste är att arrangörerna som skapar lajvet arbetar ideelt. Det innebär att de arbetar frivilligt och utan betalning. Det kan vara flera stycken ideella föreningar som tillsammans arrangerar ett lajv, detta är mycket vanligt. Arrangörerna behöver hitta en lokal för lajvet då detta ofta sker på en bestämd plats. Lajvet sker även under en bestämd tid som arrangörerna bestämmer. Lajvområdet kan ävHerofest-LARP_WarriorsOfTheCrimsonWinter2en vara ett avskilt område och behöver inte vara en lokal. Det finns lajv som har pågått över en månad, dock är det vanligast att kajven pågår under några veckor.

Arrangörernas uppgifter inför lajvet innefattar inte endast att hitta en lämplig lokal eller plats där evenemanget kan ske. De arbetar även med att bestämma tema för lajvet och skriva de fiktiva ramar som omgärdar evenemanget. De ordnar även med de eventuella tillstånd som kan behövas, samt arbetar med marknadsföring och skapar en budget. De sysslar även med scenografi och rekvisita. De behöver även tillhandahålla med sjukvård, toaletter och vatten. I vissa fall tillhandahåller de även med mat för deltagarna i lajvet. Arrangörerna skriver ibland även rollerna inför lajvet men det är även vanligt att deltagarna själva får skriva rollerna och därefter skicka dem till arrangörerna för feedback.

Att vara arrangör på ett lajv är ofta mycket krävande och det är mycket som måste fungera för att man ska kunna skapa den magiska lajvmiljö som så många vill åt. Man bör ha i åtanke att det ofta är frivilliga som väljer att arrangera lajvet och därför bör man se till att underlätta för dem så mycket som möjligt när man själv deltar. Du kan exempelvis anmäla dig till lajvet i tid, se till att skicka din rollfigur i god tid och betala den avgift som krävs för att få delta.

No Comments on Arrangörernas förberedelser för lajv