Betting på lajv

Written by admin on May 11, 2016 Categories: Lajvspel

Lajv drar mycket stor publik när de tillåter publik och det finns även lajv som visas på TV, när detta sker är det vanligt att det förekommer betting på lajv. Det finns många olika genrer inom lajv och det är vanligt att man till exempel gestaltar olika krig som har förekommit i världshistorien. Det innebär att man använder sig av vapen utan dödlig effekt och faktiskt genomför ett krig. Någonting soWehrmacht_re-enactors_recreate_the_battle_of_Molotov_Line_in_Sanok-Olchowce._(Poland)_2008._June_22m är vanligt för detta är att det inte alltid behöver bli den utgången som det var i världshistorien utan allt sker beroende på hur de olika deltagarna fattar sina beslut.

Därför är detta mycket spännande att titta på och vilken sida som helst kan vinna, det finns inga regler och det är aldrig förutbestämt innan. Om man spelar enligt historieböckerna så är det inte lajv utan just teater vilket man bör ha i åtanke. Därför är det även fullt möjligt att satsa pengar på lajvrollspel och många gör just detta. De satsar på den sida som de tror ska vinna och det är ofta baserat på de karaktärer som deltagarna har, man kan även satsa på vem som kommer att stupa först och vilka som kommer att klara sig längst.

Givetvis använder man sig av riktiga uniformer och vapen under lajvrollspelen, det är dock inga riktiga vapen som man använder sig av och ingen blir skadad på riktigt. Oftast syns det en markering på uniformen om personen i fråga har blivit träffad eller inte. En person som blir träffad i benet kommer vara tvungen att agera som att den har ont i benet och begränsade rörelsesvårigheter under resten av lajvspelet samtidigt som en person som blir träffad i huvudet eller bröstet inte längre får deltaga. Därav så krigar den lajvälskande personen för sin rätt att få fortsätta leva kvar i lajvspelet.

No Comments on Betting på lajv