Genrer inom lajv

Written by admin on May 12, 2016 Categories: Lajvspel

Det finns många olika genrer inom lajv vilket gör att larvspelet blir något för alla typer av människor. Det finns en genre för var och en och de flesta kan tycka att lajv är väldigt intressant på grund av det. De genrer som finns tillgängliga inom lajvspel är:

  • Fantasy lajv

Dessa delas in i två grupper nämligen high och low fantasy, beroende på hur många övernaturliga inslag som man använder sig av i lajvet.

  • Historiska lajv,

Här kan man åter spela upp händelser i historien med förändrad utgång men man kan även spela upp krig och dylikt under dessa.

  • Nutidslajv

Dessa kan utspelas i både slutet rum och inför allmänheten.

  • Efter-katastrofen-lajvsteampunk_assassin_outfit___photo_6_by_vanbangerburger-d5lkcnj

Detta är apokalyps lajv och handlar ofta om att större delen av mänskligheten har dött på grund av en katastrof och de som lajvar är överlevarna och ska därefter försöka överleva. Det kan även finnas inslag av exempelvis dödliga virus eller zombies i dessa spel.

  • Science fiction lajv.

Innebär lajv med rymdtema.

  • Vampyrlajv,

Kan vara baserade på olika vampyrhistorier men just rollspelet Vampire från White Wolf är väldigt populärt inom vampyrlarv.

  • Festivallajv

Futuredrome är ett av de få uttalade festivallarv som idag finns. Gränsen mellan happening, festival samt levande rollspel är inte alltid klara och det kan vara svårt att avgöra vad som är vad.

  • Politiska lajv

Under ett politiskt lajv blir deltagarna tilldelade olika politikers åsikter och ska försöka redogöra dem och stå för dem. Detta kan bli mycket intensivt även om de olika spelarna i grund och botten inte håller med sin rollfigur.

  • Steampunk-lajv

Detta är ett ganska brett lajv som kan vara både high och low fantasy, det kan även vara apokalyps eller politiskt-lajv. Det är ofta inspirerat av 1800 talet.

Givetvis finns många fler lajvgenrer och om det finns ett ämne så går det sannolikt att lajva på.

No Comments on Genrer inom lajv