Vad är en rollperson?

Written by admin on May 6, 2016 Categories: Lajvspel

Alla som deltar i ett lajvspel spelar en karaktär, denna karaktär kan man antingen skapa själv eller bli tilldelad, man kan även ta en karaktär som finns i en fiktiv bok och använda sig av den. Det varierar en hel del beroende på vilket lajvspel man deltar i. När man skapar en rollperson på egen hand så är det vanligt att man inte får berätta om sin rollperson innan dess att alla har skapat en egen. På så sätt blir det mer spännande under larvspelets gång och personerna kan bli i stort sett h11930980_952121171519827_2128674519059563447_our som helst.

Att fly in i en rollperson är ett sätt att bearbeta saker för många människor, samtidigt som det kan hjälpa en att se saker ur andras perspektiv. En del lajvspel blir så intensiva när människor går in i sina rollpersoner att det förekommer olika typer av stoppord för att tillfälligt avbryta spelet. När man skapar ett lajvspel där många ska delta och ett bestämt tema är fastställt, är det viktigt att man ser till att två personer inte har samma karaktär. Detta kommer nämligen att störa lajvspelet och den naturliga balansen i skådespelet riskerar att upphävas.

När personer tar en fiktiv person som sin karaktär så är det viktigt att denna känner till karaktären väldigt väl, karaktären ska nämligen gestaltas så troget originalet det bara går på alla sätt och vis. Det är meningen att personen ska röra sig som karaktären i fråga, prata som karaktären, bete sig och agera i enlighet med karaktärens personlighet. För att man ska kunna göra detta utan ett manus, är det därför viktigt att man är påläst om den karaktär man ska agera som. På så sätt blir det ett mer lyckat lajvspel för alla inblandade parter. Det finns ofta krav på någon form av kunskap angående frågor som dessa innan man är med i ett lajvspel.

No Comments on Vad är en rollperson?