Vad är lajv?

Written by admin on May 5, 2016 Categories: Lajvspel

Lajv kallas ibland för levande rollspel. Det är en form av improviserad teater som oftast utspelas utan publik. Alla som deltar i lajvspelet har skapat en rollfigur eller antagit en fiktiv karaktär som man sedan gestaltar i en fiktiv värld. Det kan vara från böcker, filmer, sagor eller spel och det kan även vara någonting helt eget. Det har uppstått ut rollspelshobbyn men är idag en fristående hobby. Man försöker i lajvet att gestalta en påhittad person, var och en av deltagarna har en karaktär som de ska gestalta och på så sätt levandegöra personen. Många uppli_on_warhammer_fb_larp_dwarf_by_ghunnar-d39jekrever att det är som att kliva in i en sagovärld när man lajvar, kanske är detta en del av förklaringen till dess populäritet.

Många vuxna världen över älskar lajvspel. Man agerar fysiskt i enlighet med sin rollkaraktär och det är vanligt att man använder sig av rekvisita under lajvspelen. Det finns många olika skådespel över hela landet som man kan anmäla sig till, men det finns även många klubbar för lajv samt privata sammankomster för människor som delar intresset. Det är ungefär lika vanligt att man utför lajv privat som att man gör det inom klubbar. Det varierar även hur länge ett lajv pågår och det kan vara allt från ett par timmar till ett flertal veckor.

De flesta som deltar i lajv anser att man tillsammans skapar magiska upplevelser och möten. Lajvspel kan vara väldigt intensiva när de olika personerna lever sig in i karaktärerna som har skapats. Ibland finns det specifika rollspel som är internationella där man till exempel återskapar skolan Hogwarts från Harry Potter eller lajvar inom Star Wars-universumet. Detta är mycket stora sammankomster och alla typer av människor deltar i lajven. För de flesta lajvspel behöver man inte någon erfarenhet för att delta, alla är välkomna och människor från alla åldrar får delta.

No Comments on Vad är lajv?