Var med i ett lajv

Written by admin on July 19, 2016 Categories: Lajvspel

Lajv kanske inte så många känner sig bekanta med utan mer av det svenska ordet som är levande rollspel. Det går även att kallas som improviserad teater och det går ut på att varje individ skapar sin egna karaktär. Det kan vara rollspel från en film t.ex. Sagan om Ringen, Game of thrones med mera, det utspelas på riktigt och är ett bra sätt att träffa nya bekantskaper och få umgås med likasinnade folk. Du behöver inte vara i någon speciell ålder utan i de flesta rollspel behövs det olika åldrar allt ifrån vuxna till barn.

LARPEn plats, datum och tid bestäms ut där lajvet ska ta plats och så kan det komma folk från hela Sverige, alla som har anmälts sig och i vissa fall även djur om det är förberett och godkänd. Lajv är en häftig upplevelse och det bevisas genom att en del större lajv drar dit publik som står och tittar medan det pågår. Därför kan du även rykas med i självaste upplevelsen och få mersmak av att själv delta. Genren kan vara vad som helst vilket gör att det intresserar olika typer av människor därför kan du träffa intressanta personer även om kanske inte alla lajv intresserar dig.

När du känner att du behöver dryga ut kassan lite kan du spela mobilt.casino som gör att du lätt kan tjäna pengar snabbt. När ett lajv utförs och det handlar om historiska krig kan det sluta hur som helst då det inte behöver sluta som i historieböckerna. Detta gör det mer spännande då man inte vet utgången och många satsar pengar på vilken sida som ska vinna. Om du har en favorit kan du även satsa på att just den här personen kommer överleva kriget.

Mycket kan alltså göras och skapas när det kommer till lajv det enda som sätter stopp är fantasin. Hitta nya kompisar eller bara gör något annorlunda för att förgylla dagen genom att vara med i ett lajv.

No Comments on Var med i ett lajv

Genrer inom lajv

Written by admin on May 12, 2016 Categories: Lajvspel

Det finns många olika genrer inom lajv vilket gör att larvspelet blir något för alla typer av människor. Det finns en genre för var och en och de flesta kan tycka att lajv är väldigt intressant på grund av det. De genrer som finns tillgängliga inom lajvspel är:

  • Fantasy lajv

Dessa delas in i två grupper nämligen high och low fantasy, beroende på hur många övernaturliga inslag som man använder sig av i lajvet.

  • Historiska lajv,

Här kan man åter spela upp händelser i historien med förändrad utgång men man kan även spela upp krig och dylikt under dessa.

  • Nutidslajv

Dessa kan utspelas i både slutet rum och inför allmänheten.

  • Efter-katastrofen-lajvsteampunk_assassin_outfit___photo_6_by_vanbangerburger-d5lkcnj

Detta är apokalyps lajv och handlar ofta om att större delen av mänskligheten har dött på grund av en katastrof och de som lajvar är överlevarna och ska därefter försöka överleva. Det kan även finnas inslag av exempelvis dödliga virus eller zombies i dessa spel.

  • Science fiction lajv.

Innebär lajv med rymdtema.

  • Vampyrlajv,

Kan vara baserade på olika vampyrhistorier men just rollspelet Vampire från White Wolf är väldigt populärt inom vampyrlarv.

  • Festivallajv

Futuredrome är ett av de få uttalade festivallarv som idag finns. Gränsen mellan happening, festival samt levande rollspel är inte alltid klara och det kan vara svårt att avgöra vad som är vad.

  • Politiska lajv

Under ett politiskt lajv blir deltagarna tilldelade olika politikers åsikter och ska försöka redogöra dem och stå för dem. Detta kan bli mycket intensivt även om de olika spelarna i grund och botten inte håller med sin rollfigur.

  • Steampunk-lajv

Detta är ett ganska brett lajv som kan vara både high och low fantasy, det kan även vara apokalyps eller politiskt-lajv. Det är ofta inspirerat av 1800 talet.

Givetvis finns många fler lajvgenrer och om det finns ett ämne så går det sannolikt att lajva på.

No Comments on Genrer inom lajv

Betting på lajv

Written by admin on May 11, 2016 Categories: Lajvspel

Lajv drar mycket stor publik när de tillåter publik och det finns även lajv som visas på TV, när detta sker är det vanligt att det förekommer betting på lajv. Det finns många olika genrer inom lajv och det är vanligt att man till exempel gestaltar olika krig som har förekommit i världshistorien. Det innebär att man använder sig av vapen utan dödlig effekt och faktiskt genomför ett krig. Någonting soWehrmacht_re-enactors_recreate_the_battle_of_Molotov_Line_in_Sanok-Olchowce._(Poland)_2008._June_22m är vanligt för detta är att det inte alltid behöver bli den utgången som det var i världshistorien utan allt sker beroende på hur de olika deltagarna fattar sina beslut.

Därför är detta mycket spännande att titta på och vilken sida som helst kan vinna, det finns inga regler och det är aldrig förutbestämt innan. Om man spelar enligt historieböckerna så är det inte lajv utan just teater vilket man bör ha i åtanke. Därför är det även fullt möjligt att satsa pengar på lajvrollspel och många gör just detta. De satsar på den sida som de tror ska vinna och det är ofta baserat på de karaktärer som deltagarna har, man kan även satsa på vem som kommer att stupa först och vilka som kommer att klara sig längst.

Givetvis använder man sig av riktiga uniformer och vapen under lajvrollspelen, det är dock inga riktiga vapen som man använder sig av och ingen blir skadad på riktigt. Oftast syns det en markering på uniformen om personen i fråga har blivit träffad eller inte. En person som blir träffad i benet kommer vara tvungen att agera som att den har ont i benet och begränsade rörelsesvårigheter under resten av lajvspelet samtidigt som en person som blir träffad i huvudet eller bröstet inte längre får deltaga. Därav så krigar den lajvälskande personen för sin rätt att få fortsätta leva kvar i lajvspelet.

No Comments on Betting på lajv

Lajv i Sverige

Written by admin on May 10, 2016 Categories: Lajvspel

Levande lajvrollspel är fortfarande någonting relativt nytt i Sverige. Det anses ha uppstått i Sverige under 1980 talet och man tror att det har uppstått ungefär samtidigt i Gävle, Sollentunaw5UAy2D och Rättvik. Man tror att föreningen Gyllene Hjorten är den äldsta lajvföreningen som finns i Sverige. De hade fokus på kampanjvärlden Eborigien. Gyllene Hjorten är fortfarande aktiva och utövar ännu rollspel i Sverige. De första lajven som utspelades i Sverige tillhörde fantasygenren. 1994 visade en grupp att det var möjligt att skapa lajvspel för grupper uppemot tusen deltagare vilket förändrade lajvet i Sverige. Därefter började lajvspelen att växa sig större och deltagare från hela Sverige reste för att kunna delta i dem. “Storlajv” kallas de största av dessa evenemang och anses vara en riktigt häftig upplevelse som lockar många deltagare. Storlajvens storlek, både vad gäller område och antal deltagare, ger möjlighet att på ett helt annat sätt kliva in i en ny värld.

Det finns även föreningar som har gått in för att satsa på nybörjare och gles fiktion för att få allt fler att bli intresserade av lajv. Allt behöver därför inte vara fantasy och idag sker lajv inom alla typer av genrer. En del lajv pågår inför deltagare och det är vanligt att dessa drar mycket stor publik. Det tycks vara många som upplever det som spännande att betrakta ett lajv, en anledning till detta kan vara att det inte finns ett förskrivet manus. Detta innebär att precis allt kan hända. Det för även med sig att dessa föreställningar alltid blir unika och ger således betraktaren en minnesvärd upplevelse.

De som ser på ett lajv har en tendens av att ryckas med i lajvet, det går att beskriva med att du sitter i ett rum där alla säger att jorden är platt, till slut kommer du att hålla med.

No Comments on Lajv i Sverige

Spelarnas förberedelser inför lajv

Written by admin on May 9, 2016 Categories: Lajvspel

För många seriösa spelare inom lajv så handlar det om mer än bara teater. Många sysslar med lajv som en livsstil och därför är det viktigt att alla som deltar gör sitt bästa för att bidra till att lajvet blir så framgångsrikt som möjligt. Många spelare skapar bland annat egen rekvisita och spenderar mycket pengar på att exempelvis köpa in kläder till sin rollfigur. Det krävs ofta ett ganska omfattande förarbete av spelarna på de lajv som är något mer seriösa. Som spelare så ansvarar man alltid för och bekostar sin personliga utrustning, det innebär kläder och övriPhoto-Aug-17-3-52-36-PMg rekvisita som behövs för att man på ett bra sätt ska kunna gestalta den karaktär som man har valt eller blivit tilldelad.

Det är endast ett fåtal lajv som har tillhandahållit utrustning åt spelarna. Detta bör man ha i åtanke när man vill delta i ett lajv. Om man inte är kreativ och skapar sin utrustning själv blir det snabbt kostsamt som spelare att delta. Spelaren behöver även läsa på angående temat för spelet för att ta in miljön på ett så bra sätt som möjligt och se till att den har förstått vad rollspelet kommer att handla om. Man utformar även sin egen figur och utvecklar denna innan det att själva lajvspelet tar rum. Det är vanligt att spelarna tillsammans bygger upp de olika rollernas nätverk. Att lajva är mycket socialt och det är även väldigt tidskrävande att förbereda sig.

Samtidigt är det väldigt spännande att delta i ett lajvspel och många deltagare går in med mycket stora förväntningar i spelet. Det kan ta månader att förbereda sig på rätt sätt inför ett lajvspel. Det finns även lajvspel som utspelas inom en kort period, då finns det ofta lägre krav angående kläder och rekvisita och rollfigurerna får istället en större plats.

No Comments on Spelarnas förberedelser inför lajv

Arrangörernas förberedelser för lajv

Written by admin on May 8, 2016 Categories: Lajvspel

Det är väldigt ovanligt att det är kommersiella arrangörer som håller i ett lajv, det vanligaste är att arrangörerna som skapar lajvet arbetar ideelt. Det innebär att de arbetar frivilligt och utan betalning. Det kan vara flera stycken ideella föreningar som tillsammans arrangerar ett lajv, detta är mycket vanligt. Arrangörerna behöver hitta en lokal för lajvet då detta ofta sker på en bestämd plats. Lajvet sker även under en bestämd tid som arrangörerna bestämmer. Lajvområdet kan ävHerofest-LARP_WarriorsOfTheCrimsonWinter2en vara ett avskilt område och behöver inte vara en lokal. Det finns lajv som har pågått över en månad, dock är det vanligast att kajven pågår under några veckor.

Arrangörernas uppgifter inför lajvet innefattar inte endast att hitta en lämplig lokal eller plats där evenemanget kan ske. De arbetar även med att bestämma tema för lajvet och skriva de fiktiva ramar som omgärdar evenemanget. De ordnar även med de eventuella tillstånd som kan behövas, samt arbetar med marknadsföring och skapar en budget. De sysslar även med scenografi och rekvisita. De behöver även tillhandahålla med sjukvård, toaletter och vatten. I vissa fall tillhandahåller de även med mat för deltagarna i lajvet. Arrangörerna skriver ibland även rollerna inför lajvet men det är även vanligt att deltagarna själva får skriva rollerna och därefter skicka dem till arrangörerna för feedback.

Att vara arrangör på ett lajv är ofta mycket krävande och det är mycket som måste fungera för att man ska kunna skapa den magiska lajvmiljö som så många vill åt. Man bör ha i åtanke att det ofta är frivilliga som väljer att arrangera lajvet och därför bör man se till att underlätta för dem så mycket som möjligt när man själv deltar. Du kan exempelvis anmäla dig till lajvet i tid, se till att skicka din rollfigur i god tid och betala den avgift som krävs för att få delta.

No Comments on Arrangörernas förberedelser för lajv

Vem kan deltaga?

Written by admin on May 7, 2016 Categories: Lajvspel

De flesta människor kan på ett eller annat sätt delta i ett larvspel, det finns lajvspel för barn, för vuxna och för båda delar. Barn kan ofta ha en mer naturlig fallenhet för lajvspel än vuxna har när de testar på lajv första gången. Barn kan hävdas ha enklare för att gå in i en roll och därmed även spela en annan person. De tar nämligen ofta mångLARPs-Cast-Full-Res-editeda olika karaktärer under sina lekar och detta behöver de vuxna lära sig för att bli framgångsrika inom ett larvspel.

Det krävs att man har lite kreativitet och en hel del vilja när man är med i ett lajvspel. Det finns lajvspel för alla typer av människor och det finns även lajvspel i olika svårighetsgrader. En nybörjare får inte anmäla sig till de svårare lajvspelen då det är mycket viktigt för deltagarna att allt går mycket seriöst till i dessa. Ibland bygger man hela byar genom lajvkulturen och när man väljer vilket lajvspel som man ska delta i finns det garanterat ett lajvspel för varje person. Om du är nybörjare på lajv så bör du välja ett lajvspel för nybörjare. Det är inga konstigheter alls och alla har varit där.

Du kan nämligen få ett mycket negativt intryck av lajv om du går in i en för svår svårighetsgrad där de är mycket seriösa kring sitt lajvande. Många som sysslar med lajv på ett seriöst plan spenderar stora delar av sin fritid till att förbereda sig inför lajvet genom att exempelvis skapa rekvisita eller läsa på om de olika egenskaper och kunskaper som de kommer att ha inom lajvet. Var därför ärlig mot dig själv när du väljer vilken nivå du är på inom lajvspel, på så sätt kan du vara säker på att alla som deltar får en bra upplevelse av spelet.

No Comments on Vem kan deltaga?

Vad är en rollperson?

Written by admin on May 6, 2016 Categories: Lajvspel

Alla som deltar i ett lajvspel spelar en karaktär, denna karaktär kan man antingen skapa själv eller bli tilldelad, man kan även ta en karaktär som finns i en fiktiv bok och använda sig av den. Det varierar en hel del beroende på vilket lajvspel man deltar i. När man skapar en rollperson på egen hand så är det vanligt att man inte får berätta om sin rollperson innan dess att alla har skapat en egen. På så sätt blir det mer spännande under larvspelets gång och personerna kan bli i stort sett h11930980_952121171519827_2128674519059563447_our som helst.

Att fly in i en rollperson är ett sätt att bearbeta saker för många människor, samtidigt som det kan hjälpa en att se saker ur andras perspektiv. En del lajvspel blir så intensiva när människor går in i sina rollpersoner att det förekommer olika typer av stoppord för att tillfälligt avbryta spelet. När man skapar ett lajvspel där många ska delta och ett bestämt tema är fastställt, är det viktigt att man ser till att två personer inte har samma karaktär. Detta kommer nämligen att störa lajvspelet och den naturliga balansen i skådespelet riskerar att upphävas.

När personer tar en fiktiv person som sin karaktär så är det viktigt att denna känner till karaktären väldigt väl, karaktären ska nämligen gestaltas så troget originalet det bara går på alla sätt och vis. Det är meningen att personen ska röra sig som karaktären i fråga, prata som karaktären, bete sig och agera i enlighet med karaktärens personlighet. För att man ska kunna göra detta utan ett manus, är det därför viktigt att man är påläst om den karaktär man ska agera som. På så sätt blir det ett mer lyckat lajvspel för alla inblandade parter. Det finns ofta krav på någon form av kunskap angående frågor som dessa innan man är med i ett lajvspel.

No Comments on Vad är en rollperson?

Vad är lajv?

Written by admin on May 5, 2016 Categories: Lajvspel

Lajv kallas ibland för levande rollspel. Det är en form av improviserad teater som oftast utspelas utan publik. Alla som deltar i lajvspelet har skapat en rollfigur eller antagit en fiktiv karaktär som man sedan gestaltar i en fiktiv värld. Det kan vara från böcker, filmer, sagor eller spel och det kan även vara någonting helt eget. Det har uppstått ut rollspelshobbyn men är idag en fristående hobby. Man försöker i lajvet att gestalta en påhittad person, var och en av deltagarna har en karaktär som de ska gestalta och på så sätt levandegöra personen. Många uppli_on_warhammer_fb_larp_dwarf_by_ghunnar-d39jekrever att det är som att kliva in i en sagovärld när man lajvar, kanske är detta en del av förklaringen till dess populäritet.

Många vuxna världen över älskar lajvspel. Man agerar fysiskt i enlighet med sin rollkaraktär och det är vanligt att man använder sig av rekvisita under lajvspelen. Det finns många olika skådespel över hela landet som man kan anmäla sig till, men det finns även många klubbar för lajv samt privata sammankomster för människor som delar intresset. Det är ungefär lika vanligt att man utför lajv privat som att man gör det inom klubbar. Det varierar även hur länge ett lajv pågår och det kan vara allt från ett par timmar till ett flertal veckor.

De flesta som deltar i lajv anser att man tillsammans skapar magiska upplevelser och möten. Lajvspel kan vara väldigt intensiva när de olika personerna lever sig in i karaktärerna som har skapats. Ibland finns det specifika rollspel som är internationella där man till exempel återskapar skolan Hogwarts från Harry Potter eller lajvar inom Star Wars-universumet. Detta är mycket stora sammankomster och alla typer av människor deltar i lajven. För de flesta lajvspel behöver man inte någon erfarenhet för att delta, alla är välkomna och människor från alla åldrar får delta.

No Comments on Vad är lajv?