Menu

Latest


Var med i ett lajv

Lajv kanske inte så många känner sig bekanta med utan mer av det svenska ordet som är levande rollspel. Det går även att kallas som improviserad teater och det går ut på att varje individ skapar sin egna karaktär.


Genrer inom lajv

Det finns många olika genrer inom lajv vilket gör att larvspelet blir något för alla typer av människor. Det finns en genre för var och en och de flesta kan tycka att lajv är väldigt intressant på grund av


Betting på lajv

Lajv drar mycket stor publik när de tillåter publik och det finns även lajv som visas på TV, när detta sker är det vanligt att det förekommer betting på lajv. Det finns många olika genrer inom lajv och det


Lajv i Sverige

Levande lajvrollspel är fortfarande någonting relativt nytt i Sverige. Det anses ha uppstått i Sverige under 1980 talet och man tror att det har uppstått ungefär samtidigt i Gävle, Sollentuna


Spelarnas förberedelser inför lajv

För många seriösa spelare inom lajv så handlar det om mer än bara teater. Många sysslar med lajv som en livsstil och därför är det viktigt att alla som deltar gör sitt bästa för att bidra till att lajvet


Arrangörernas förberedelser för lajv

Det är väldigt ovanligt att det är kommersiella arrangörer som håller i ett lajv, det vanligaste är att arrangörerna som skapar lajvet arbetar ideelt. Det innebär att de arbetar frivilligt och utan betalning. Det kan vara flera stycken ideella


Vem kan deltaga?

De flesta människor kan på ett eller annat sätt delta i ett larvspel, det finns lajvspel för barn, för vuxna och för båda delar. Barn kan ofta ha en mer naturlig fallenhet för lajvspel än vuxna har när de


Vad är en rollperson?

Alla som deltar i ett lajvspel spelar en karaktär, denna karaktär kan man antingen skapa själv eller bli tilldelad, man kan även ta en karaktär som finns i en fiktiv bok och använda sig av den. Det varierar en


Vad är lajv?

Lajv kallas ibland för levande rollspel. Det är en form av improviserad teater som oftast utspelas utan publik. Alla som deltar i lajvspelet har skapat en rollfigur eller antagit en fiktiv karaktär som man sedan gestaltar i en fiktiv